DSC 047223 marca 2019 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się XXIII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba 2019” propagujący tradycje marynistyczne i wspierający działania szkół i placówek województwa pomor-skiego, które uczestniczą w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej. Festiwalowi towa-rzyszyły dwa ogólnopolskie konkursy: XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i XVIII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o „Laur Słupskich Kotwic”.

Organizatorem Festiwalu „Łajba 2019” jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku. Festiwalowi patronowali: senator RP – Kazimierz Kleina, kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Królikowski – prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, a partnerem wydarzenia była: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentowana przez Prezesa Mirosława Kamińskiego.

Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał dyrektor SP nr 9 w Słupsku – Paweł Dajer. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom Festiwalu głos zabrał dr inż. kap. ż. w. Andrzej Królikowski – prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, który podkreślił wagę edukacji morsko-żeglarskiej w kształtowaniu tożsamości mieszkańców regionu, przypomniał, że rok 2019 został przez Senat RP ogłoszony Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Andrzej Królikowski odznaczył okolicznościowymi Medalami 100-lecia LMiR dyrektora SP 9 w Słupsku – Pawła Dajera, wicedyrektor Jolantę Poradę i Jana Wilda – wiceprezesa słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej. Medale zostały przyznane za wkład w propagowanie kultury morskiej i kultywowanie tradycji związanych z morzem w środowisku edukacyjnym.

            Eliminacje konkursowe Festiwalu Piosenki Marynistycznej rozstrzygnięte zostały w trzech kategoriach: soliści, zespoły klas 0-3 i zespoły klas 4-8. 17 wykonawców ze szkół podstawowych ze Słupska, Szczecina, Ustki, Zaleskich, Sierakowic, Smołdzina, Kobylnicy i Gowidlinia oceniało jury w składzie: przewodniczący: Piotr Merecki – dziennikarz radiowy, muzyk, wokalista, członkowie: Agnieszka Siepietowska – instruktor wokalny w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, dwukrotna laureatka programu telewizyjnego „Szansa na sukces”, Marian Szarmach – muzyk, perkusista, aranżer, koncertujący na różnych scenach świata grał między innymi z: Andrzejem Rosiewiczem, Bogdanem Smoleniem, Hanną Banaszak, Alem Pacino, orkiestrą Stana Getza i Tonnego Bennetta, sekretarz – Beata Grądzka – nauczycielka matematyki w SP nr 9 w Słupsku.

            W kategorii solistów III miejsce zajęła Hanna Cheda ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce, przygotowana przez Joannę Brzezińską. II miejsce przypadło Oliwii Lewińskiej ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, przygotowanej przez Joannę Janulewicz-Nyc, a I miejsce zajęła Karolina Leszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, przygotowana również przez Joannę Janulewicz-Nyc.

            W kategorii zespoły – klasy 0-3 III miejsce przyznano Zespołowi Bursztynki ze Szkoły Podstawowej w Ustce, przygotowanemu przez Joannę Brzezińską, II miejsce zajął Zespół Słoneczka ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku, przygotowany przez Iwonę Sazon. I miejsce w tej kategorii zajął zespół Mininutki ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich, przygotowany przez Urszulę Tamulis.

W kategorii zespoły – klasy 4-8 III miejsce przyznano Zespołowi Atrip z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie, przygotowanemu przez Ryszarda Pałuckiego, II miejsce zajął Zespół Muszelki z Komendy Hufca ZHP w Słupsku, przygotowany przez Urszulę Tamulis. I miejsce w tej kategorii zajął zespół Półnutki ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich, przygotowany przez Urszulę Tamulis.

Jury przyznało też wyróżnienia, które otrzymali: Nikola Wypijewska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku – opiekun Marta Andrzejewska i Kacper Karol Kujawski z Prywatnej Szkoły Muzyki Jakubowiak&Ponichtera w Szczecinie – opiekun Sandra Jakubowiak

       Uczestnicy XXIII Festiwalu Piosenki Marynistycznej Łajba 2019 walczyli o cenne nagrody. Nagrodą za I miejsce dla solisty był rejs na Bornholmufundowany przez Kołobrzeską Żeglugę Pasażerską. Nagrodzeni soliści otrzymali też nagrody rzeczowe i statuetki ufundowane przez dyrektora SP 9 Pawła Dajera oraz kmdr. mgr. inż. Grzegorza Okuljara – komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

       Za I miejsce dla zespołów w obu kategoriach nagrodą był rejs morski statkiem po wodach Zatoki Gdańskiej. Nagroda ufundowana przez prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej kapitana żeglugi wielkiej Andrzeja Królikowskiego. Dodatkowo nagrodzone zespoły otrzymały statuetki ufundowane przez dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku – kap. żegl. wiel. Włodzimierza Kotuniaka oraz dyrektora SP 9 Pawła Dajera, a także nagrody rzeczowe: książki, audiobooki, gry, puzzle, akcesoria elektroniczne.  Wszyscy uczestnicy  festiwalu „Łajba2019” i ich opiekunowie otrzymali dyplomy i okolicznościowe słupskie monety.

***

Warto dodać, że 21 marca br. przed Festiwalem w SP 9 w Słupsku uhonorowano nagrodami, medalami i dyplomami laureatów XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego o „Laur Słupskich Kotwic”. Szczegółowe wyniki tych Konkursów są dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku: www.sp9.slupsk.pl w zakładce „Łajba”.

Ogółem we wszystkich konkursach związanych z „Łajbą 2019” udział wzięło 250 uczniów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, opiekunom, gościom XXIII Festiwalu Piosenki Marynistycznej Łajba 2019 oraz fundatorom wspaniałych nagród. Laureatom GRATULUJEMY!!!      

Iwona Poźniak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Dziennik elektroniczny

librus logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266