Akty prawne

Statut Szkoły   pdf
Program Wychowawczy Szkoły 2018/2019   pdf
Szkolny Program Profilaktyczny 2017 - 2025   pdf
Plan pracy szkoły 2018/2019   pdf
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych   pdf

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 Regulamin ZFŚS         pdf  

 

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku   pdf   word

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

dzieci i młodzieży

  pdf   word
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej   pdf   word

Wniosek o przyznanie pożyczki

na cele mieszkaniowe

  pdf   word
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe   pdf   word
Oświadczenie w celu ustalenia dochodów   pdf   word

Wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego i wycieczek organizowanych przez szkołę

 

  pdf    

Wysokośc dofinansowania do

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

  pdf    

Wysokość dofinansowania do

zapomogi zwykłej i losowej

  pdf    
Maksymalne kwoty udzielanej pomocy   pdf

 

 

Dziennik elektroniczny

librus logo

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266