Pedagog szkolny: mgr Iwona Kowanda

„Dziecko chce być dobre,

Jeżeli nie umie – naucz

Jeżeli nie wie – wytłumacz

Jeżeli nie może – pomóż”

- Janusz Korczak -

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 

Poniedziałek                     8.30 - 13.30
Wtorek 9.30 - 14.30
Środa 8.30 13.30
Czwartek 9.3014.30
Piątek 8.3013.30

 

Telefon:  598637161

Zakres pracy:

  • - Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci: jego problemy dydaktyczne, opiekuńczo- wychowawcze, rodzinne, relacje zachodzące w jego środowisku szkolnym, domowym, rówieśniczym.

- Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, pomoc w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, środowiskowych, rówieśniczych.

- Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnychform pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

- Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

- Współpraca z instytucjami i organizacjami, które zajmują się sprawami dziecka.

Dziennik elektroniczny

librus logo

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266