Pedagog szkolny: mgr Iwona Kowanda

„Dziecko chce być dobre,

Jeżeli nie umie – naucz

Jeżeli nie wie – wytłumacz

Jeżeli nie może – pomóż”

- Janusz Korczak -

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 

Poniedziałek                     8.30 - 13.30
Wtorek 9.30 - 14.30
Środa 8.30 13.30
Czwartek 9.3014.30
Piątek 8.3013.30

 

Telefon:  598637161

Zakres pracy:

  • - Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci: jego problemy dydaktyczne, opiekuńczo- wychowawcze, rodzinne, relacje zachodzące w jego środowisku szkolnym, domowym, rówieśniczym.

- Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, pomoc w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, środowiskowych, rówieśniczych.

- Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnychform pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

- Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

- Współpraca z instytucjami i organizacjami, które zajmują się sprawami dziecka.

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266