Szanowni Rodzice!
pobrane 1
Rusza program „Gorący posiłek w szkole i domu”. Zgodnie z jego założeniami Państwa dzieci mają możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w ciągu dnia na terenie szkoły.

Uwaga! Korzystanie z oferty jest dobrowolne i odpłatne.

Tym posiłkiem będzie zupa z wkładką, a rodzic poniesie tylko koszt „wsadu do kotła” w kwocie: 4,40 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści groszy).
Szczegółowe zasady korzystania z programu znajdują się w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 9
zamieszczonym na stronie szkoły.

Podstawą korzystania z posiłków przez ucznia w stołówce jest złożenie przez jego rodziców/opiekunów prawnych deklaracji korzystania z posiłków w postaci Oświadczenia rodzica, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Rodzic będzie mógł zrezygnować z posiłku, składając Oświadczenie rodzica o rezygnacji z posiłku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ POBIERZ

 OŚWIADCZENIE RODZICA  POBIERZ

 OŚWIADCZENIE RODZICA O REZYGNACJI Z POSIŁKU POBIERZ