Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Klasa 1

Edukacja polonistyczna

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Ćwiczenia. Klasa 1. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Edukacja matematyczna

Bielenica K. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Podręcznik. Klasa 1. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Bielenica K. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Ćwiczenia. Klasa 1. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Język niemiecki

NIKO 1. Deutsch als Minderheitensprache. Grudschule Klassen 1-3. Poznań: LektorKlett, 2016.

Język angielski

Lachowski T., Bruni C.: New English Adventure 1. Poziom 1. Wyd. Pearson. [podręcznik + ćwiczenia]

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa: Kraków: WAM, 2015.

Religia ewangelicka

Bóg błogosławi człowiekowi kl. I cz.1 i 2. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.

Klasa 2

Edukacja polonistyczna

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Ćwiczenia. Klasa 2. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Edukacja matematyczna

Bielenica K. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Podręcznik. Klasa 2. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Bielenica K. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Ćwiczenia. Klasa 2. Warszawa: Nowa Era, 2018.

J. angielski

Lambert V., Worrall A., Tkacz A. : New English Adventure 2. Poziom 2. Wyd. Pearson. [podręcznik + ćwiczenia]

Język niemiecki

NIKO 2. Deutsch als Minderheitensprache. Grudschule Klassen 1-3. Poznań: LektorKlett, 2017.

Religia

ks. Kubik W. SJ: Kochamy Pana Jezusa. Kraków: WAM, 2012.

Religia ewangelicka

Boża dobroć, kl. II cz.1 i 2. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.

Klasa 3

Lorek M. i in.: Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2015 (9 części)

Filipowicz J. i in.: Ćwiczenia z pomysłem. Warszawa: WSIP, 2016 (4 części)

Brzózka J. i in. : Ćwiczenia z pomysłem. Warszawa: WSIP, 2016 (4 części)

Język angielski

Carbet J., O Farrel R., Kondro M.: English Quest 3. Warszawa: Wydawnictwo Macmillan, 2013. [podręcznik + zeszyt ćwiczeń]

Język niemiecki

NIKO 3. Deutsch als Minderheitensprache. Grudschule Klassen 1-3. Poznań: LektorKlett, 2018.

Religia

ks. Kubik W. SJ: Przyjmujemy Pana Jezusa. Kraków: WAM, 2012.

Religia ewangelicka

Boża miłość, kl. III. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.

Klasa 4

Język polski

Łuczak A. i in.: Język polski 4. Między nami. Podręcznik. Nowa wersja. Gdańsk: GWO, 2017.

Łuczak A. i in.: Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Gdańsk: GWO, 2017.

Matematyka

Dubiecka-Kruk B., Piskorski P., Gleirscher (i.in.): Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Warszawa: WSIP, 2017. [+ zeszyty ćwiczeń cz.1 i cz. 2]

Historia

Olszewska B., Syrdyk-Fertsch W., Wojciechowski W.: Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Przyroda

Marko – Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J.: Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej[nowa podstawa programowa]. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Muzyka

Gromek M., Kilbach G.: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Plastyka

Lukas J., Onak K.: Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Zajęcia techniczne

Białka U.,: Odkrywamy na nowo. Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Operon, 2015.

Język angielski

Zervas S., Wright C., Tkacz A.: ENGLISH CLASS A1. Wyd. Pearson. [podręcznik + zeszyt ćwiczeń]

Religia

Ks. Marek Zbigniew SJ: Zaproszeni przez Boga. Kraków: WAM, 2015.

Religia ewangelicka

Boża wierność, kl. IV. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.

Klasa 5

Język polski

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 5. Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2018.

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2018.

Matematyka

Dubiecka A., Dubiecka-Kruk B., Piskorski P. (i.in.): Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Warszawa: WSIP, 2018. [+ zeszyty ćwiczeń cz.1 i cz. 2]

Historia

Wojciechowski G.: Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Biologia

Sęktas M., Stawarz J.: Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Geografia

Szlajfer F., Zaniewicz Z., Rachwał T., Malarz R..: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Język angielski

Croxford J., Graham F., Tkacz A.: ENGLISH CLASS A1+ . Warszawa: Wydawnictwo Pearson [podręcznik+zeszyt ćwiczeń]

Muzyka

Gromek M., Kilbach G.: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Plastyka

Lukas J., Onak K.: Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klas 4-6. Warszawa: Nowa Era, 2016.

Zajęcia techniczne

Białka U., Zajęcia techniczne. Część techniczna.  Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Operon, 2012

Religia

Obdarowani przez Boga. Red. Marek Z. SJ, Walulik A. Kraków: WAM, 2015.

Religia ewangelicka

Wzrastanie w wierze, klasa V, [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.

Klasa 6

Język polski

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 6. Między nami. Podręcznik. Gdańsk: GWO, 2014.

Łuczak A., Murdzek A.: Jezyk polski. Między nami. Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Gdańsk: GWO, 2014.

Matematyka

Lewicka H., Kowalczyk M.: Matematyka wokół nas. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 6. Warszawa: WSiP [+ zeszyty ćwiczeń cz.1 i cz. 2]

Historia

Wojciechowski G.: Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2014.

Przyroda

Stawarz J., Szlajfer F., Kowalczyk H.: Tajemnice przyrody. Warszawa: Nowa Era, 2014 (+ zeszyt ćwiczeń)

Język angielski

Beare N.: Evolution plus 3. Warszawa: Wydawnictwo Macmillan [podręcznik + zeszyt ćwiczeń]

Muzyka

Gromek M., Kilbach G.: I gra muzyka: Podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2015

Plastyka

Lukas J., Onak K.: Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klas 4-6. Warszawa: Nowa Era, 2012.

Zajęcia techniczne

Białka U., : Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Operon 2012.

Religia

Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Red. Marek Z. SJ, Walulik A. CSFN. Kraków: WAM, 2014.

Religia ewangelicka

Boży Kościół kl.VI . [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.

Klasa 7

Język polski

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 7. Między nami. Podręcznik. Gdańsk: GWO, 2017.

Łuczak A., Prylińska E.: Język polski 7. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Gdańsk: GWO, 2017.

Historia

Roszak S., Łaszkiewicz A., Kłaczków J.: Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era, 2017.

Matematyka

Makowski A., Masłowski T., Toruńska A.: Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7. Warszawa: WSiP, 2017.[+ćwiczenia]

Geografia

Malarz R., Szubert M., Rachwał. T.: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Biologia

Jefimow M.: Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Chemia

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Fizyka

Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Plastyka

Ipczyńska M., Mrozkowiak N.. Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej  szkoły podstawowej. Nowa Era. 2017.

Muzyka

Gromek M., Kilbach G.,Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Język angielski

Hastings B., McKinley S., Tkacz A.: English Class A2+, Wyd. Pearson. [podręcznik + ćwiczenia]

Język niemiecki

Motta G.: MAGNET SMART 1. Wyd. LektorKlett. [podręcznik + ćwiczenia]

Religia

Kubik W.: Szukam Was. Kraków: WAM, 2017.

Religia ewangelicka

Życie i wiara, klasa VII. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana, 2017.

Klasa 8

Język polski

Łuczak A., Brylińska E., Krzemieniewska-Kleban K., Suchowierska A.: Język polski 8. Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2018.

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 8. Między nami. Ćwiczenia. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2018.

Historia

Śniegocki R., Zielińska A.: Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Wiedza o społeczeństwie

Janicka I., Janicki A., Kucia-Maćkowska A. (i in.): Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Matematyka

Makowski A., Masłowski T., Toruńska A.: Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8. Warszawa: WSiP, 2018.[+ćwiczenia]

Chemia

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Fizyka

Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Geografia

Rachwał T., Szczypiński D.: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Biologia

Sągin B., Boczarowski A., Sęktas M.: Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Słoma J.: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.

Język angielski

Tkacz A., Bandis A., Lewicka A., Cowen R., Ranus R.: Repetytorium ósmoklasisty - Poziom A2+/B1 (podręcznik wieloletni). Wyd. Pearson. [podręcznik + ćwiczenia]

Język niemiecki

Motta G.: MAGNET SMART 2. Wyd. LektorKlett. [podręcznik + ćwiczenia]

Religia

Kubik W.: Jestem z Wami. Kraków: WAM, 2017.

Religia ewangelicka

Życie i wiara, klasa VIII. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana, 2017.

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266