ErasmusSTRONA WWW PROJEKTU

 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku właśnie rozpoczyna realizację kolejnego jużProjektu Programu Erasmus+. Projekt nosi tytuł: Młody Europejczyk:  świadomy i bezpieczny obywatel świata i będzie realizowany w roku szkolny 2017/2018 i 2018/2019. Warto dodać, że będzie to już 6 projekt międzynarodowej współpracy szkół realizowany w SP 9 w Słupsku, a trzeci, w którym pełnimy rolę koordynatora. W Projekcie będziemy współpracować ze szkołami z Turcji, Litwy, Grecji, Portugalii i Cypru. Główne zadagnienia projektu to bezpieczeństwo i wielokulturowość.

OPIS PROJEKTU

1 Erasmus logo 2017 2019Projekt Programu Erasmus + „Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata" podejmuje dwa problemy, bardzo ważne dla multikulturowej obecnie Europy, borykającej się z napływem imigrantów oraz z postawami wrogimi wobec nich i wynikających z tej  sytuacji społecznej i politycznej również zagrożeń. Mała jest wiedza na temat sytuacji imigrantów i przyczyn ich migracji do Europy. Duże natomiast jest poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego społeczności państw europejskich.

Wszędzie funkcjonują stereotypy na temat różnych narodów, często krzywdzące i niepoparte wiedzą. W każdym z krajów podejmowane są dyskusje na temat imigrantów i bezpieczeństwa międzynarodowych migracji ludności. Wielokulturowość i bezpieczeństwo to zagadnienie powiązane, które współcześnie należy rozpatrywać w kontekście rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności szkolnej, lokalnego środowiska, ale i w wymiarze międzynarodowym.

Wszyscy partnerzy projektu zgodnie stwierdzili, że problemy  wielokulturowości i bezpieczeństwa zarazem, bliskie są wszystkim wymienionym w projekcie środowiskom. Wielu uczniów uczących sie w placówkach partnerskich to tzw. eurosieroty, których rodzice pracują za granicą. W każdej placówce uczą się też dzieci imigrantów. Wszędzie pojawia się problem obaw i wrogości wobec osób napływowych. Wielokulturowość i bezpieczeństwo w tym kontekście nabierają nowego znaczenia 
i wymiaru edukacyjnego - stają się obszarem do pilnego zagospodarowania edukacyjnego, by niwelować obawy, nietolerancję wobec osób potrzebujących pomocy i wspierać kraje europejskie w podnoszeniu poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i właściwych zachowań w sytuacjach ekstremalnych, zagrażających życiu i zdrowiu.

CELE PROJEKTU:

  1. zwiększenie wiedzy i umiejętności społeczności szkół partnerskich
  2. w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i wielokulturowości poprzez wdrożenie różnorodnych działań edukacyjnych,
  3. zniwelowanie obaw przed podróżowaniem poprzez zintensyfikowanie działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i wielokulturowości,
  4. wypracowanie innowacyjnych metod i działań rozwijających skuteczność edukacji w ww. zakresie: stworzenie gier dydaktycznych o bezpieczeństwie i wielokulturowości,
  5. wykorzystanie narzędzi TIK do poszukiwania, przekazywania, utrwalania i sprawdzania wiedzy w ww. zakresie (i nie tylko),
  6. integracja społeczności szkolnych poprzez współdziałanie w projekcie,
  7. wspieranie rozwoju uczniów poprzez włączanie ich do działań projektowych,
  8. zapobieganiu wykluczeniu, poprzez podnoszenie świadomości na temat stereotypów dotyczących pochodzenie, wyznania, rasy, stanu zdrowia, statusu materialnego i innych,
  9. zwiększenie świadomości potrzeby znajomości języków obcych.

Iwona Poźniak

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266