Zaproszenie do udziału w zajęciach   word 
     
Deklaracja członkowska    word